Представлені університети

 

Инициативы городов

Certyfikacja - dlaczego i jak ją robimy

Studia za granicą podejmuje na świecie coraz więcej młodzieży. W wielu krajach, w tym na Ukrainie, ukształtowała się praktyka, że kandydaci na studia zwracają się do agencji rekrutacyjnych z prośbą o informacje i pośrednictwo w tym ważnym życiowym wyborze. W tej sytuacji istotne jest by proces rekrutacji zagranicznych studentów do polskich uczelni przebiegał według odpowiednich standardów i uwzględniał zarówno interesy polskich uczelni, jak i potencjalnych studentów. Drogą do osiągnięcia tego celu jest - realizowany na zasadach dobrowolności - proces certyfikacji agencji rekrutacyjnych.

W tym celu zainteresowane współpracą z Ukrainą polskie uczelnie, uczestniczące w programie Study in Poland, powołały Radę ds. Certyfikacji (Study in Poland Certification Bard), która czuwać będzie nad prawidłowością procesu certyfikacji i rozstrzygać kwestie sporne, a także pomagać w upowszechnieniu najlepszych doświadczeń i wpierać najlepsze agencje jako partnerów dla polskich uczelni.

O certyfikację ubiegać się mogą organizacje/agencje rekrutacyjne (w tym osoby, które zarejestrowały prowadzenie działalności gospodarczej) zajmujące się rekrutacją na studia w Polsce, które akceptują warunki i zasady certyfikacji. Szczegółowe zasady certyfikacji ustala Rada ds. Certyfikacji. Agencje rekrutacyjne, które będą chciały uzyskać certyfikat jakości Study in Poland powinny przedstawić dokumenty, świadczące o tym, że istotnie spełniają one wymagane warunki. Zainteresowana agencja po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej (pokrywającej koszty administracyjne związane z procesem oceny) zostanie poproszona o przygotowanie Raportu Samooceny opisującego prowadzoną przez agencję działalność. Konieczne też będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających status prawny agencji.

Następnie, powołany w tym celu Zespół Oceniający – po zapoznaniu się z Raportem Samooceny, innymi dokumentami oraz opiniami o starającej się o certyfikat agencji – przedłoży Radzie wniosek, na którego podstawie podjęta zostanie decyzja o przyznaniu agencji certyfikatu Study in Poland.

Rozpatrując wniosek o certyfikację Rada brała będzie pod uwagę takie elementy jak: transparentność działań agencji, jakość procesu rekrutacyjnego oraz dbałość o interesy studenta i uczelni.

Organizacje/agencje, które pomyślnie przejdą proces certyfikacji będą miały prawo do stosowania specjalnego logo Study in Poland – Recruitment Quality Certificate. Wykaz certyfikowanych agencji zostanie oficjalnie podany do publicznej wiadomości oraz opublikowany w portalu internetowym Study in Poland i na stronach internetowych zainteresowanych uczelni.

Dodatkowe informacje: dr Wojciech Marchwica, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

btcclock.io

сайт альпари

instaforex отзывы