Представлені університети

 

Инициативы городов

Program konferencji

O wyższą jakość polsko-ukraińskiej wymiany akademickiej i studenckiej

16 listopada 2012,
Sala posiedzeń Rady Administracyjnej KPI


od 10.15    Rejestracja uczestników konferencji

11:00-11.30    Wystąpienia wstępne:
prof. Michailo ZGUROWSKY – rektor NTUU "KPI"
Andrzej GRABOWSKI – radca-minister, kierownik Wydziału Promocji Handlu i     Inwestycji przy Ambasadzie RP w Kijowie
Waldemar SIWIŃSKI – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

11:30-12:00    Referat wprowadzający: Europejski wymiar polskiego szkolnictwa wyższego 
prof. Stanisław BIELECKI – wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Łódzkiej (.pdf)

12:00-12:20    coffee break

12:20-13:00    Prezentacja: System certyfikacji agencji rekrutacyjnych na Ukrainie (.pdf)
- dr Tomasz JELEŃSKI - Politechnika Krakowska,
- dr Wojciech M. MARCHWICA - Fundacja Edukacyjna Perspektywy

13:00-13:40    Dyskusja panelowa na temat rozwoju polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej
Prowadzący: Waldemar SIWIŃSKI - Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Paneliści: przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie:
Andrzej GRABOWSKI – radca-minister, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji,
Anna KUŹMA – radca, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej
Pani konsul Marta PAWLIK

13:40-14:00    Prezentacja: Mobilność studencka - możliwości Polski i Ukrainy
prof. Giennadij VARŁAMOW – prorektor NTUU "KPI" ds. studenckich,
Tatiana KUCZYŃSKA – kierownik wydziału mobilności akademickiej studentów KPI (.pdf)

14:00-14:20    Prezentacja działalności Centrum Ukraińsko-Polskiego KPI
prof. Siergiej I. SIDORENKO – prorektor NTUU "KPI", dyrektor Polsko-Ukraińskiego     Centrum KPI

14:20-14:30    Podsumowanie konferencji i wnioski końcowe.

Przejazd do budynku Ambasady RP (ul. Jarosławiw Wał 12, 01901 Kijów).

16:00-18:00    Przyjęcie wydane przez Ambasadora RP na Ukrainie,
Jego Ekscelencję Henryka LITWINA

alpari

https://pillsbank.net

pillsbank.net