Представлені університети

 

Инициативы городовSeminarium: Rozwój i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce

W dniu 12 kwietnia 2012r. w Ukraińskim Domu w Kijowie odbyło się seminarium Rozwój i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce jakość w centrum uwagi, podczas którego wykład wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt  – rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Pan dr Tomasz Jeleński – reprezentujący Politechnikę Krakowską, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Certyfikacji przedstawił informacje na temat dotychczasowych działań certyfikacyjnych w ramach programu Study in Poland oraz dokonał prezentacji agencji rekrutacyjnych, które jako pierwsze otrzymały „Study in Poland Quality Recruitment Certificate”.

Podczas dyskusji panelowej na temat rozwoju polsko-ukraińskiej wymiany studenckiej, którą poprowadził  Pan Waldemar Siwiński – Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy uczestnicy mieli okazję porozmawiać i zadać wiele istotnych pytań związanych z procesem wizowym. Ambasadę RP reprezentowała Pani Marta Pawlik konsul, Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Po seminarium w Ambasadzie RP w Kijowie odbyło się uroczyste przyjęcie podczas którego przedstawiciele ukraińskich agencji rekrutacyjnych mogli nawiązać kontakty i wymienić kontakty  z przedstawicielami polskich uczelni.

progressive.ua

https://alfaakb.com