Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Studenci Zagraniczni w Polsce

ZAPROSZENIE ZAŁOŻENIA PROGRAM ZGŁOSZENIE HOTEL POPRZEDNIE KONFERENCJEPoprzednie konferencje:

- Innovation through internationalisation, Warszawa, 13-15 maja 2009

Szkoła Wiosenna „Study in Poland 2009”, Kraków, 20-21 kwietnia 2009

, Warszawa, 16-18 kwietnia 2008

Konferencja jesienna „Study in Poland 2007 – Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni”, Warszawa, 28-29 listopada 2007

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2007” , Łódź, 22-24 lutego 2007

 

Spotkania konsultacyjne:

Spotkanie konsultacyjne prorektorów uczelni uczestniczących w programie “Study in Poland 2010”, Warszawa, 25 listopada 2010

Spotkanie konsultacyjne uczelnianych koordynatorów programu “Study in Poland 2010”, Warszawa, 26 lutego 2010

 www.profvest.com

www.avrora-trans.com

sent flowers kiev