Newsletter Study in Poland

Nowe badania na temat europejskich i krajowych polityk mobilności

Międzynarodowa organizacja ACA zakończyła prace nad badaniami dotyczącymi europejskich i krajowych polityk mobilności - ENPMOB. Projekt, na którego podstawie stworzony został Raport, trwał od listopada 2010 do stycznia 2012 roku.

ENPMOB służyło rozpoznaniu i analizie polityki mobilności i strategii, zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie grupy krajów "Europa 32", która składa się z 32 krajów uczestniczących w Programie Uczenie się przez Całe Życie (LLL).

Raport końcowy skupia się na mobilności międzynarodowej. Zawiera porównanie polityk mobilności krajów grupy "Europa 32", jak i całej Unii Europejskiej na poziomie makro.

W raporcie znajduję się również historyczne tło, pokazana została ewolucja polityk mobilności krajów UE, która dokonała się w ciągu ostatnich 25 lat. Bardzo szczegółowo przestawiono rozwój krajowych polityk mobilności ośmiu wybranych krajów: Austrii, Cypru, Niemiec, Holandii, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

Główna uwaga w badaniu skupiała się na  kwestii „konwergencji” lub "rozbieżność".
Oznacza to, że badano, w jaki sposób i w jakim stopniu polityki krajowe i te na poziomie europejskim wywierają na siebie wpływ.

Już wkrótce, raport z badania zostanie wydany w formie książkowej.

Więcej:

 

Вимакс

Наш важный сайт на тематику котлы твердотопливные http://teplostar.kiev.ua
www.best-mining.com.ua