Newsletter Study in Poland

Interesujące konkursy

Nowy nabór wniosków do EACEA/42/11 — Erasmus Mundus 2009-2013.

30 grudnia 2011, EACEA ogłosiła nowy nabór wniosków do programu Erasmus Mundus 2009-2013.

Program Erasmus Mundus ma na celu promocję europejskiego szkolnictwa wyższego, uatrakcyjnienie perspektyw zawodowych absolwentów, promocję dialogu międzykulturowego oraz przyczynienie się do rozwoju systemów szkolnictwa wyższego w krajach trzecich.

Ostatnio ogłoszony nabór wniosków dotyczy wszystkich trzech akcji realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus:

Akcja 1:  Erasmus Mundus Joint Programmes (Akcja 1A i 1B w ramach, których proponowane są wspólne studia magisterskie i doktoranckie.)

Akcja 2: Erasmus Mundus Partnerships (Nowy nabór do projektów partnerskich: STRAND 1 współpraca z krajami wchodzącymi w skład Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, DCI, EDF oraz IPA; STRAND 2 polegający na współpracy z krajami uprzemysłowionymi.)

Akcja3: Promocja Europejskiego Szkolnictwa Wyższego (Wspieranie projektów, które zwiększają atrakcyjność szkolnictwa wyższego w Europie.)

 

Przewodnik po programach, jak i formularze aplikacji do wszystkich akcji programu dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Budżet: EUR 170 640 000

Deadline: 30 kwietnia 2012


Nabór wniosków do konkurs grantowego EACEA/38/2011  trwa.

30 grudnia 2011, EACEA ogłosiła, że trwa nabór wniosków do konkursów grantowych: EU ICI-ECP Programme – konkurs EACEA/38/2011 dla Joint Mobility Projects (JMP) oraz Joint Degree Projects (JDP)

W ramach akcji ICI Unia Europejska promuje współpracę krajów UE z siedemnastoma uprzemysłowionymi krajami o wysokim dochodzie w Ameryce Północnej, regionach Azji, Pacyfiku i Zatoki Perskiej.

Program ICI (współpracy z krajami uprzemysłowionymi) promuje współpracę między Unią Europejską a siedemnastoma krajami o wysokim dochodzie na głowę mieszkańca w Ameryce Północnej, regionie Azji i Pacyfiku i Zatoki Perskiej. Program ma w założeniu rozwijać kontakty bezpośrednie pomiędzy naukowcami.

Ten konkretny konkurs 2011 ICI-ECP dotyczy wniosków na wzmacnianie współpracy z Australią oraz Republiką Korei Południowej. Proponowane projekty powinny dotyczyć wymiany studentów i pracowników naukowych; wspierać powstawanie wspólnych programów nauczania (modyfikacja curricula), jak również stymulować nadawanie wspólnych dyplomów studiów.

Zarówno projekty dotyczące nadawania wspólnych stopni naukowych jak i te dotyczące wymiany osobowej powinny charakteryzować się: innowacyjnością tworzonych/modyfikowanych programów nauczania, polepszeniem jakości obsługi studentów zagranicznych (także w zakresie wymiany kulturowej i nauczania języków), dobrym przygotowanie organizacyjnym akcji wyjazdowej oraz efektywnym rozpowszechnianiem wyników projektu w środowisku akademickim.

O granty mogą ubiegać się konsorcja złożone z przynajmniej jednej instytucji akademickiej z 27 krajów UE oraz jednej z krajów partnerskich. Aplikacje należy składać, do zarówno instytucji UE, jak i odpowiadających im instytucji w Australii (Australian Department of Education, DEEWR) oraz w Korei (National Research Foundation of Korea, NRF).

Maksymalna kwota finansowania ze strony UE wynosi 350 000 EURO dla czteroletnich projektów JDP  (z dwoma lub więcej instytucjami UE) oraz 262 500 EUR dla trzyletnich projektów JMP (z trzema lub więcej instytucjami UE).

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie:

Deadline składania wniosków: 30 marca 2012.

Budżet: 2,3 mln EURO

 

surrogacy clinic

www.best-mining.com.ua

https://adulttorrent.org