Newsletter Study in Poland

Białoruska młodzież chce studiować w Polsce

Według danych za rok akad. 2011/12 w Polsce studiowało 2604 Białorusinów. Stanowią oni drugą, co do wielkości (po Ukraińcach – 4879 studentów), grupę studentów zagranicznych w Polsce.

Według danych za rok akad. 2011/12 w Polsce studiowało 2604 Białorusinów. Stanowią oni drugą, co do wielkości (po Ukraińcach – 4879 studentów), grupę studentów zagranicznych w Polsce. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców obu krajów (Białoruś – 9,5 mln, Ukraina – 45,5 mln) odsetek młodzieży białoruskiej studiującej w Polsce jest 2,5 raza wyższy niż w przypadku młodzieży ukraińskiej. To najlepiej pokazuje znaczenie działań informacyjnych prowadzonych w ramach programu „Study in Poland” na Białorusi.

Po raz pierwszy aż 11 uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” promowało się wspólnie podczas targów «Образование и карьера», które odbyły się 23-25 lutego br. w Mińsku. Obecne były w Mińsku: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uczelnia Łazarskiego i Uczelnia Vistula.

Obecna na otwarciu targów Elżbieta Szczepańska-Dąbrowska, radca ds. kultury i nauki Ambasady RP w Mińsku, wysoko oceniła zarówno samą organizację stoisk jak i profesjonalizm obsługi. Wyczerpująca oferta wydawnictw w języku rosyjskim i angielskim, znakomita znajomość problematyki rekrutacji studentów z Białorusi, którą odznaczały się przedstawicielki poszczególnych uczelni i wreszcie dobre usytuowanie stoiska złożyły się na sukces naszego pobytu w Mińsku. Materiały pobierali zarówno uczniowie dopiero planujący studia, ich rodzice ale też nauczyciele różnych szkół obiecujący zapoznanie z treścią tych wydawnictw swoich uczniów.

W targach uczestniczyło w sumie 88 wystawców z 10 krajów – w tym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji. Dodatkowo obecne były na swoich stoiskach białoruskie oddziały takich potentatów edukacji międzynarodowej jak niemieckie DAAD czy brytyjskiego portalu GoStudy.

Przedstawiciele polskich uczelni przyjęci zostali Leszka Szerepkę - ambasadora RP w Mińsku. Uczelnie reprezentowali: Joanna Janas (UAM), Joanna Jaszczyszyn (PP), Veranika Kaleyeva (Uczelnia Łazarskiego), Barbara Klimek (UŚ), Joanna Koczar (UE we Wrocławiu), Katarzyna Misztela (PŁ), Urszula Okulska-Deblessem i Radosław Kucia (PW) i Wojciech M. Marchwica (Fundacja Edukacyjna Perspektywy). Jego Ekscelencja pogratulował wszystkim obecnym sukcesu akcji promocyjnej uczelni polskich w Mińsku. Zadeklarował również wszechstronną pomoc w przyszłych działaniach promocyjnych polskich uczelni na Białorusi oraz z dużą radością przyjął przekazane przez Perspektywy informatory i wydawnictwa z ofertą polskich uczelni. Wobec złożoności polsko-białoruskich stosunków politycznych zachęcał też do rozwijania współpracy bezpośrednio z uczelniami. Dyskutowano też o zorganizowaniu w przyszłym roku akademickim – przy wsparciu Ambasady - wizyty studyjnej rektorów uczelni białoruskich w Polsce.

Podnoszona przez niektóre uczelnie kwestia uproszenia procedur wizowych, leżących w gestii konsulatów (wymagalność oryginałów dokumentów) nie powinna, według ambasadora, stanowić problemu w rekrutacji studentów na Białorusi. W przypadku kłopotów obiecał pomoc w zorganizowaniu roboczych spotkań z konsulami.

Dodatkowe informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

www.etalon.com.ua/

designedby3d.com

www.etalon.com.ua