Newsletter Study in Poland

Witamy FRSE w elitarnym gronie członków ACA!

Z zadowoleniem odnotowujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przy silnym wsparciu ze strony Perspektyw przyjęta została do elitarnego grona Academic Cooperation Association. ACA skupia 23 organizacje m.in. DAAD, British Council, Nuffic, CampusFrance i Fundację Edukacyjną Perspektywy, wyspecjalizowane we wspieraniu umiędzynarodowienia w swoich krajach. Zabiegaliśmy od dawna o przyjęcie FRSE do grona ACA, rekomendowaliśmy ją naszym europejskim partnerom i głosowaliśmy za przyjęciem podczas Walnego Zgromadzenia w Brukseli. I bardzo cieszymy się, że Polska – podobnie jak Francja –będzie reprezentowana na forum ACA przez dwie organizacje: FRSE, pełniącą funkcję narodowej agencji programu LLP (podobnie jak Agence Europe-Education-Formation France we Francji) oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, wyspecjalizowaną (podobnie jak CampusFrance) w skutecznych działaniach marketingowych na forum międzynarodowym.

FRSE podkreśla w komunikacie opublikowanym w najnowszym Newsletterze tej organizaji, że jako członek ACA zyska możliwość aktywnego włączania się w działania, takie jak:

  • wzmocnienie kontaktów w międzynarodowym środowisku akademickim i współpraca z europejskimi organizacjami zrzeszającymi szkoły wyższe;
  • wydawanie miesięcznika w formie e-biuletynu z informacjami o zbliżających się spotkaniach i konferencjach;
  • organizowanie seminariów i konferencji na temat umiędzynarodowienia edukacji;
  • badania i analizy, oceny, ekspertyzy i doradztwo dla osób prywatnych i instytucji publicznych, rzecznictwo, publikacje dotyczące międzynarodowej współpracy na poziomie szkolnictwa wyższego.

Wszystko to święta prawda. Pozwalamy sobie w tym miejscu przypomnieć, że - dzięki zabiegom „Perspektyw” - w kwietniu 2009 roku odbyła się w Polsce doroczna konferencja Academic Cooperation Association, zorganizowana wspólnie przez ACA, Uniwersytet Warszawski i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, w której wzięło udział ponad 150 osób z 26 krajów świata, w tym znakomita delegacja polskich uczelni. Konferencja ta była jednym z kluczowych elementów w przyspieszeniu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Szczegóły można znaleźć na stronie: survie-fr.info

FRSE stwierdza też w swoim komunikacie: „Mamy nadzieje, że nasze członkostwo w ACA otworzy nam i polskim uczelniom nowe możliwości aktywnego uczestnictwa w aktualnych procesach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”.

Drodzy Koledzy, adwent to jeszcze nie post i nie trzeba posypywać głowy popiołem! Polskim uczelniom nie trzeba nic otwierać, bo już od dawna – i to coraz bardziej udanie - aktywnie uczestniczą w procesach zachodzących w Europie.

Natomiast warto skoncentrować wysiłki, aby skuteczność działań naszych uczelni na forum międzynarodowym, nie tylko europejskim, ale również światowym, była na miarę naszych możliwości i ambicji. Roboty starczy w tym zakresie dla wszystkich.

Witamy na pokładzie!

Perspektywy

 

 

 

раскрутка сайта в киеве

topobzor.info/tag/doogee/

tamada.ua