Newsletter Study in Poland

Nowy prezes Academic Cooperation Association

W grudniu Walne Zgromadzenie Academic Cooperation Association (ACA) wybrało swojego nowego prezydenta. Został nim Holender Sijbolt Noorda, do niedawna członek Zarządu EUA.

Professor Noorda pełni jednocześnie (do końca 2012 r.) funkcję prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetów w Holandii oraz przewodniczącego Holenderskiej Fundacji na rzecz Edukacji; do roku 2006 był prezydentem Uniwersytetu Amsterdamskiego (UvA). Sijbolt Noorda ukończył studia na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie oraz studiował na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Sijbolt Noorda jest członkiem Rady Akredytacyjnej w Niemczach a także jest doradcą uniwersytetów w Austrii, Hiszpanii i Niemczech.

Academic Cooperation Association (ACA) jest stowarzyszeniem europejskich organizacji zajmujących się umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego takich jak British Council, DAAD i CampusFrance. Polskę w ACA reprezentują: Fundacja Edukacyjna Perspektywy i (od grudnia 2011) również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

http://220km.net

https://gazon.net.ua

Этот авторитетный web-сайт , он рассказывает про apach.com.ua.