Newsletter Study in Poland

Top 500 Innovators – staże zagraniczne dla najlepszych

Rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji programu Top 500 Innovators Science - Management – Commercialization.

Jest to program, którego celem jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery badawczo-rozwojowej w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Umożliwia on polskim naukowcom wzięcie udziału w dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), takich jak Stanford University.

W programie mogą uczestniczyć najlepsi pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w dziedzinie nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, rolniczych, medycznych, o zdrowiu oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii

W ramach tegorocznej edycji programu zostanie wybranych kolejnych 120 uczestników projektu, którzy wyjadą na staże i szkolenia w trzech grupach po 40 osób. Do 2015 r. liczba uczestników programu ma wynieść 500 osób.

Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych

Program jest w całości finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zachęcamy do prowadzonego przez 4 zeszłorocznych uczestników programu, naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jak zgłosić się do programu?

Przyjmowanie zgłoszeń do programu jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 16 stycznia do 10 lutego 2012 r.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w .

Więcej informacji .

 

progressive.ua

avtomaticheskij-poliv.kiev.ua

Мы предлагаем заказать и Бескамерный вакуумный упаковщик купить у нашего менеджера.