Newsletter Study in Poland

Białoruś nie zostanie przyjęta do Europy Bolońskiej

Białoruś zaaplikowała o możliwość przystąpienia do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) 30 listopada 2011 roku. Wywołało to protest środowisk studenckich w Europie – m.in. Europejskiej Unii Studentów i Parlamentu Studentów RP - ze względu na brak wolności akademickich i powtarzające się zatrzymania studentów i wydalanie ich z uczelni za działalność polityczną.

Bologna Follow-Up Group (Grupa Kontynuacji), mająca za zadanie ocenić stopnień przygotowania systemu białoruskiego szkolnictwa wyższego do włączenia się w koncept ogólnoeuropejski uznała, że Republika Białorusi nie realizuje w dostatecznym stopniu zasad i wartości Procesu Bolońskiego, takich jak wolność akademicka, autonomia instytucjonalna i udział studentów w zarządzaniu szkolnictwem wyższym – i że wyda ministrom EOSW rekomendację negatywną w tej sprawie. Oznacza to w praktyce, że podczas spotkanie ministrów w Bukareszcie w kwietniu tego roku, Białoruś nie zostanie przyjęta w struktury Bolońskie i tym samym - do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.  Decyzję tę ogłoszono podczas spotkania 18-19 stycznia w Kopenhadze.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego składa się z 47 krajów. Białoruś jest jedynym dużym europejskim krajem, który wciąż nie jest jego częścią.

 

http://exstraeconom.kiev.ua

www.topobzor.info

www.agroxy.com