Newsletter Study in Poland

Międzynarodowe Targi w Kijowie „Edukacja i Kariera 2011” – ukraińska młodzież chce studiować w Polsce.

W dniach 17-19 listopada br. w Ukraińskim Domu w Kijowie odbyła się XX edycja Międzynarodowych Targów Edukacja i Kariera. W tym szczególnym spotkaniu - rozpoczętym w Międzynarodowym Dniu Studenta - obok 75 uczelni z Ukrainy uczestniczyło 85 szkół wyższych z całego świata. – z USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Turcji, Litwy, Cypru, Szwecji, Szwajcarii, Grecji, Kanady, Niemiec, Rosji, Malty, Bułgarii .

Centralne stoisko targowe – „Study in Europe”- przygotowała dla przyszłych studentów Komisja Europejska. Aktywnie zabiegały o przyszłych studentów Goethe Instytut w Kijowie, Centrum Kultury Francuskiej, Centrum Kultury Izraela, ambasady Kanady, Izraela, Francji i Stanów Zjednoczonych. W targach wzięło udział około 8 000 gości: uczniów, studentów, nauczycieli i rodziców kandydatów na studia zagraniczne.

Ogromnym, może nawet największym zainteresowaniem, cieszyła się oferta polskich szkół wyższych. Polski pawilon witający kandydatów na studia hasłem Study in Poland przez 3 targowe dni przeżywał prawdziwe oblężenie.

 

Kandydatów na studia w Polsce interesowały zarówno kierunki i specjalności oferowane przez nasze uczelnie, jak i formalności umożliwiające rozpoczęcie nauki, jej koszty, sprawy bytowe. Programy studiów w języku angielskim i polskim oferowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, UMCS, SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i UE w Krakowie gromadziły do ostatnich minut każdego targowego dnia prawdziwe tłumy kandydatów i ich rodzin. Po informacje o studiach w Polsce przyjeżdżały całe rodziny ze Lwowa, z Doniecka, z Krymu.

Przedstawiciele programu Study in Poland prezentowali ofertę ponad 40 polskich szkół wyższych, opowiadali o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, o programach wymiany studenckiej o stypendiach i grantach umożliwiających naukę i karierę, opowiadali o możliwościach nauki języka polskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się materiały w języku ukraińskim przygotowane przez organizatorów programu Study in Poland i bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami uczelni, a także prezentacje prowadzone każdego dnia przez organizatorów programu oraz uczestniczące w nim uczelnie.

Oddzielne stoiska miały na targach program Teraz Wrocław, uczelnie z Małopolski, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Łódzka, Akademia Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Karolina Choczaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiała przede wszystkim z kandydatami na studia zainteresowanymi programami w języku angielskim:

-To były bardzo konkretne pytania – o treści programowe, o możliwości stypendialne, o terminy składania dokumentów. Odbyłam kilkadziesiąt prawdziwie ważnych rozmów przez te trzy dni, radząc, opowiadając o poziomie uczelni, przekazując porcję istotnych informacji o warunkach życia w akademikach naszego „Adasia”, a nawet o samym Poznaniu- wymarzonym miejscu na studia przygotowujące do kariery w Europie i na świecie. Wracam do Poznania przekonana, iż wielu moich rozmówców podejmie wkrótce naukę w naszym Uniwersytecie.

Pierwszy zastępca ambasadora Polski na Ukrainie, Dariusz Górczyński, gorąco namawiał zgromadzoną na otwarciu targów młodzież do studiów w Polsce. - Rokrocznie 3 tysiące Ukraińców podejmuje decyzję o nauce w naszych szkołach wyższych. Studia w Polsce to droga do wspólnej Europy.

-To znakomita, specjalna oferta dla uzdolnionych i ciekawych świata – uzupełniają przedstawiciele polskich uczelni, którzy program Study in Poland dwa razy w ciągu roku dedykują na targach w Kijowie ukraińskiej młodzieży.

Kolejne spotkanie „Edukacja i Kariera” w Ukraińskim Domu już w marcu 2012 roku.

 

続きを読みます

gss.com.ua

http://agroxy.com