Newsletter Study in Poland

Study in Pomorskie

Interesująca konferencja poświęcona promocji zagranicznej polskich uczelni towarzyszyła prezentacji programu „Study in Pomorskie”.

Projekt ten mający na celu poprawę rozpoznawalności trójmiejskich uczelni wyższych na świecie, stworzony został przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Konferencja, która odbyła się na GUMie 8 grudnia ub.r., miała na celu nagłośnienie przedsięwzięcia oraz wymianę doświadczeń w zakresie różnych form zagranicznego marketingu. Wzięło w niej udział ponad 100 osób.

Projekt „Study in Pomorskie” narodził się 2 lata temu z inicjatywy m.in. prof. Marii Mandel, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jego koordynację przejmuje na kolejny rok Gdański Uniwersytet Medyczny. - Dużym wyzwaniem jest dla nas uzyskanie wsparcia od władz samorządowych – mówił w trakcie konferencji prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, GUM. Na razie w jego ramach odbywają się wspólne, międzyuczelniane przedsięwzięcia skierowane do studentów zagranicznych. „Study inPomorskie” otwarte jest kooperację z innymi uczelniami z regionu.

W czasie konferencji plany działań MNiSW w zakresie promocji polskiego szkolnictwa wyższego w roku 2012 przedstawiła Beata Zielińska-Mikołejek. Działania te – mimo, że bardzo skromnie okrojone do obecności na dwóch konferencjach i trzech innych wydarzeniach – są pozytywnym znakiem, po zawieszeniu tego typu aktywności w ostatnich latach przez władze centralne kompletnie. Prezentacja została uzupełniona o kwestie praktyczne ewentualnego udziału uczelni w wydarzeniach koordynowanych przez MNiSW, przedstawione przez Mirosława Marczewskiego, dyrektora generalnego FRSE.

Bianka Siwińska, dyrektor programowy „Study in Poland” przedstawiła filozofię działań strategicznych w ramach tego projektu na kolejne lata. Ważnym ich elementem będzie budowa systemu certyfikacji agencji rekrutacyjnych z Ukrainy i innych część świata. Podkreślała w niej potrzebę działań długofalowych i stałej obecności promocyjnej na priorytetowych rynkach na zasadzie marketingu pogłębionego. Mówiła też o nowych narzędziach informacyjno-promocyjnych wprowadzanych przez program „Study in Poland” w roku 2012 – m.in. mobilnych aplikacjach na I-pady i tablety. Dr Marek Zimnak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przybliżył doświadczenia programu „Teper Wrocław”, a zwłaszcza aspekt skoordynowanej współpracy uczelni z władzami miasta.

Gorąca dyskusja tocząca się jeszcze po zakończeniu konferencji w przytulnych wnętrzach rektoratu GUM dotyczyła głównie możliwości rozwoju projektu „Study in Pomorskie” i konieczności przekonania władz samorządowych, że promocja miasta musi być powiązana z jego walorami akademickimi. Zwłaszcza, że ośrodki, które to zrozumiały i wykorzystują, posługując się najlepszymi inspiracjami z całego świata, wychodzą na tym dobrze nie tylko wizerunkowo, ale i ekonomicznie.

 

 

https://plasticsurgery.com.ua

www.russ-love.com

www.agroxy.com/prodat/shrot-163/hersonskaya-obl