Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2018

Gliwice, 29-30 stycznia 2018

Organizatorzy


Politechnika Śląska
w Gliwicach

Miasto Gliwice

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Fundacja Edukacyjna
Perspektywy

Rada Programowa

  • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor PW, przewodniczący KRASP, przewodniczący Rady,
  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - rektor Politechniki Śląskiej,
  • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - rektor PO, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP,
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, organizator poprzedniej konferencji,
  • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Komitet Organizacyjny

  • Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk - prorektor ds. Nauki i Rozwoju, przewodniczący Komitetu
  • Magdalena Kudewicz-Kiełtyka - kierownik Biura Rozwoju Politechniki Śląskiej,
  • dr Bianka Siwińska - dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy",
  • Anna Wdowińska - Fundacja Edukacyjna "Perspektywy",
  • Julia Łysik - koordynatorka „Study in Poland”
  • Magdalena Chróstna – konkurs Hope they dear

steroids for sale

www.profvest.com/2017/11/hash-world-hyip-otzivi-obzor.html

гардины Киев