Study in Poland

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2017

Kraków, 27-28 lutego 2017

Poprzednie konferencje

Konferencje:

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2016", Gdańsk 21-22 stycznia 2016

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2015", Lublin 22-23 stycznia 2015

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2014", Poznań 17-18 stycznia 2014

"Studenci zagraniczni w Polsce 2013", Warszawa 17-18 stycznia 2013

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2011, Łódź 25-27 lutego 2011

- Innovation through internationalisation, Warszawa, 13-15 maja 2009

Szkoła Wiosenna „Study in Poland 2009”, Kraków, 20-21 kwietnia 2009

, Warszawa, 16-18 kwietnia 2008

Konferencja jesienna „Study in Poland 2007 – Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni”, Warszawa, 28-29 listopada 2007

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2007”, Łódź, 22-24 lutego 2007

Tak było na konferencji 2013

Spotkania konsultacyjne:

Spotkanie konsultacyjne uczelni "Study in Poland" Warszawa, 23 listopada 2012

Spotkanie konsultacyjne prorektorów uczelni uczestniczących w programie “Study in Poland 2010”, Warszawa, 25 listopada 2010

Spotkanie konsultacyjne uczelnianych koordynatorów programu “Study in Poland 2010”, Warszawa, 26 lutego 2010

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizatorzy


Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół PolskichUniwersytet Jagielloński w KrakowieUrząd miasta KrakówFundacja Edukacyjna Perspektywy

Partnerzywww.pillsbank.net

https://sweet-smoke.com.ua

В интеренете нашел интересный web-сайт на тематику http://www.progressive.com.kz.