CONFERENCE

INTERNATIONAL STUDENTS IN POLAND 2016

Gdańsk 21-22 January 2016

History

Konferencje:

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2015", Lublin 22-23 stycznia 2015

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2014", Poznań 17-18 stycznia 2014

"Studenci zagraniczni w Polsce 2013", Warszawa 17-18 stycznia 2013

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2011, Łódź 25-27 lutego 2011

- Innovation through internationalisation, Warszawa, 13-15 maja 2009

Szkoła Wiosenna „Study in Poland 2009”, Kraków, 20-21 kwietnia 2009

, Warszawa, 16-18 kwietnia 2008

Konferencja jesienna „Study in Poland 2007 – Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni”, Warszawa, 28-29 listopada 2007

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2007”, Łódź, 22-24 lutego 2007

Tak było na konferencji 2013

Spotkania konsultacyjne:

Spotkanie konsultacyjne uczelni "Study in Poland" Warszawa, 23 listopada 2012

Spotkanie konsultacyjne prorektorów uczelni uczestniczących w programie “Study in Poland 2010”, Warszawa, 25 listopada 2010

Spotkanie konsultacyjne uczelnianych koordynatorów programu “Study in Poland 2010”, Warszawa, 26 lutego 2010

progressive.ua

https://progressive.ua

baden-medservice.com