Kapituła Konkursu INTERSTUDENT

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, przewodniczący Kapituły

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Piotr Műller, b. przewodniczący PSRP

Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Marta Dendys, b. przewodnicząca KRD

Sponsor

  
читать детальнее на сайте

www.profvest.com