Paweł Juszkiewicz

Paweł Juszkiewicz


Białoruś
Nagrodę Specjalną Jury przyznało Pawłowi Juszkiewiczowi (Białoruś), studentowi pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rekomendowanemu przez Samorząd Studentów UKM.

Paweł Juszkiewicz, student Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu od przyjazdu do Polski w 2003 roku skompletował imponującą kartotekę aktywności.

Angażował się czynnie w działalność organizacji studenckich, zdobywał nagrody i wyróżnienia, inicjował wiele akcji kulturalnych i społecznych.

– Gdybym miał scharakteryzować Pawła w krótki sposób, z pewnością powiedziałbym, że jest pracowitym optymistą, pełnym wiary we własne siły. Poza tym jest bardzo otwarty i niezwykle pozytywnie nastawiony do ludzi, skromny – mówi Hubert Pińczak, przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK. – Można z nim porozmawiać na każdy temat, swobodnie i bardzo szczerze. Te cechy warunkują jego sukces zarówno na studiach, jak i w życiu społecznym. W ciągu tych kilku lat zgromadził wokół siebie całą rzeszę zwolenników. Działalność Pawła skupiała się głównie wokół interesów studentów zagranicznych na UMK, co docenione zostało przez Parlament Studentów RP. W tej kwestii Samorząd Studencki przedstawiany był, jako wzór do naśladowania. Cieszę się i jestem dumny, że nasz student został doceniony za swoje działania i mam jednocześnie nadzieję, że przyczyni się to do promocji UMK, jako uczelni przyjaznej studentom zagranicznym – dodaje Hubert Pinczak.

Paweł Juszkiewicz zapytany, dlaczego wybrał studia w Polsce, odpowiada, że zawsze marzył o studiach zagranicznych, bo reprezentowały one ideały oświeceniowe. – Jako siedemnastolatek odczuwałem niezadowolenie z sytuacji politycznej mojego kraju. Co prawda trudno było mi te odczucia wówczas uzasadnić, ale częste przyjazdy do Polski jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej dały mi pewne podstawy do porównań. Nie bez znaczenia było także moje polskie pochodzenie, a znajomość języka polskiego upewniała mnie, że porozumiewanie nie sprawi mi większych trudności. Opanowanie języka naukowego, którym posługuję się na uczelni, nie sprawiło mi problemu, choć musiałem nad tym dodatkowo popracować. Jeśli chodzi o porównanie studiów w Polsce, do moich rodzimych – białoruskich, muszę powiedzieć, że nigdy nie studiowałem na Białorusi. Z rozmów z moimi przyjaciółmi wynika, iż różnice są ogromne. U nas system szkolnictwa wyższego jest mocno związany z tradycją sowiecką i nie odbiega znacznie od szkolnych zasad. Praca nierzadko jest narzucana przymusowo, a sami studenci mają niewiele do powiedzenia. Samorządy studenckie, choć istnieją, nie mają właściwie żadnej autonomii, a pomysły poddawane są ostrej cenzurze władz uczelnianych. W Polsce jest zupełnie inaczej. Uczelnia oczekuje dużej dojrzałości od studentów, samodzielnego działania, a weryfikatorem zawsze jest sesja egzaminacyjna.

Fundatorzy nagród
https://220km.net

У нашей фирмы популярный интернет-сайт про направление Виагра вимакс инструкция по применению
agroxy.com/prodat/sahar-167/sumskaya-obl