Kapituła konkursu

Skład Kapituły konkursu InterSTUDENT:

1. Waldemar Siwiński – Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
2. Kinga Kurowska – Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów
3. Dominika Kita – Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP
4. Jacek Balcer – Rzecznik Prasowy PLL LOT
5. Agata Kulesza - Biuro KRASP
6. Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą SGH


Partner konkursu

PLL LOT

www.profvest.com

инвестирование в ценные бумаги