iNTERSTUDENT 2019 - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w polsce

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2019!

Do 14 grudnia można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwcycięzcy konkursu są znakomitymi "ambasadorami" uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Warszawie, w Aulii Kryształowej SGGW, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzedniej edycji konkursu.
ANKIETA KONKURSOWA (.doc | .pdf)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 grudnia 2018 r.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 14 GRUDNIA 2018 R.

Konkurs INTERSTUDENT 2018
Lista laureatów

Aigerim Balkhashbayeva
Kazachstan

Zwycięzca w kategorii
STUDIA LICENCJACKIE
Studentka II roku psychologii w języku angielskim, Uniwersytet SWPS

Safoura Reza
Afganistan/Francja

Zwycięzca w kategorii
STUDIA MAGISTERSKIE
Studentka IV roku weterynarii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Włodzimierz Lewoniewski
Białoruś

Zwycięzca w kategorii
STUDIA DOKTORANCKIE
Student IV roku studiów III stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Snehalbhai Patel
Indie

Nagroda specjalna
Student I roku studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, Politechnika Śląska

Justyna Pordzik
Niemcy

Nagroda specjalna
Studentka IV roku na II Wydziale Lekarskim, Oddział Nauczania w Języku Angielskim, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Yasser Faraj
Arabia Saudyjska

Nagroda specjalna
Student V roku na Wydziale Lekarskim, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy Konkursu

Kapituła Konkursu

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż.
Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Przewodniczący Kapituły

Michał Zasada

Prof. dr hab.
Michał Zasada

Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Michał Gajda

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Przewodnicząca Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

Bianka Siwińska

Waldemar Siwiński

prezes zarządu
Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Galeria 2018

FINAŁ KONKURSU INTERSTUDENT 2018

Regulamin VII edycji konkursu
INTERSTUDENT 2019

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 14 grudnia 2018. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2019".

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 w Gliwicach podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach ; survie-fr.info; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

survie-fr.info/interstudent

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17


Anna Wdowińska
tel. 22 628 24 07, w. 40
[email protected]
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 24 07, w. 31
[email protected]
Julia Łysik
tel. 22 628 24 07, w. 15
[email protected]

Poprzednie edycje

2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009

здесь

www.salon-svadebny.com.ua/svadebnye-platya

www.best-cooler.reviews