iNTERSTUDENT 2018 - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w polsce

Najlepsi studenci zagraniczni w Polsce nagodzeni!

Laureaci konkursu iNTERSTUDENT 2018

Aigerim Balkhashbayeva z Kazachstanu (Uniwersytet SWPS), Safoura Reza z Afganistanu/Francji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Włodzimierz Lewoniewski z Białorusi (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Justyna Pordzik z Niemiec (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Snehalbhai Patel z Indii (Politechnika Śląska) i Yasser Faraj z Arabii Saudyjskiej (Śląski Uniwersytet Medyczny) to zwycięzcy ósmej edycji Konkursu na Najlepszego Studenta Zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 stycznia podczas wieczornej gali w ramach konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbyła się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Studenci z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Niemiec, Kazachstanu, USA oraz z Afganistanu, Albanii, Arabii Saudyjskiej, Chin, Etiopii, Gambii, Gruzji, Gwatemali, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Iraku, Irlandii, Izraela, Japonii, Kolumbii, Kostaryki, Libanu, Meksyku, Nigerii, Norwegii, Pakistanu, Rosji, Słowacji, Syrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zimbabwe zostali zgłoszeni do tegorocznej edycji konkursu INTERSTUDENT.

W polskich uczelniach studiuje obecnie około 72 tysięcy obcokrajowców ze 166 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT. Warunkiem udziału jest aktywność kandydata w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce i udział w ciekawych projektach badawczych. Kandydatów zgłaszali ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Spośród blisko 100 zgłoszeń z 30 uczelni, Kapituła w składzie: prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (przewodniczący Kapituły), prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Michał Gajda, były przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, wybrała sześć osób, których dokonania uznała za szczególnie warte wyróżnienia.

Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Podczas ceremonii wręczenia nagród laureatom konkursu gratulowali rektorzy i prorektorzy, opiekunowie naukowi, członkowie Kapituły, a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych ich rodzinnych krajów, wśród nich ambasador Kazachstanu Margułan Baimuchan.

Wyniki konkursu INTERSTUDENT 2018

Kapituła przyznała tytuł laureatów Konkursu INTERSTUDENT 2018 następującym studentom zagranicznym:

 • W kategorii studia licencjackie:
  Aigerim Balkhashbayeva z Kazachstanu, Uniwersytet SWPS
 • W kategorii studia magisterskie:
  Safoura Reza z Afganistanu (Francja), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • W kategorii studia doktoranckie:
  Włodzimierz Lewoniewski z Białorusi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać następujące Nagrody Specjalne:

 • Snehalbhai Patel z Indii, Politechnika Śląska - za promocję Polski w światowych konkursach technologicznych
 • Yasser Faraj z Arabii Saudyjskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - za działalność na rzecz walki z rasizmem
 • Justyna Pordzik z Niemiec, Warszawski Uniwersytet Medyczny - za osiągnięcia naukowe

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wdowińska, "Perspektywy"
tel. 609 999 514, e-mail: [email protected]

Konkurs INTERSTUDENT 2018
Lista laureatów

Aigerim Balkhashbayeva
Kazachstan

Zwycięzca w kategorii
STUDIA LICENCJACKIE
Studentka II roku psychologii w języku angielskim, Uniwersytet SWPS

Safoura Reza
Afganistan/Francja

Zwycięzca w kategorii
STUDIA MAGISTERSKIE
Studentka IV roku weterynarii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Włodzimierz Lewoniewski
Białoruś

Zwycięzca w kategorii
STUDIA DOKTORANCKIE
Student IV roku studiów III stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Snehalbhai Patel
Indie

Nagroda specjalna
Student I roku studiów drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, Politechnika Śląska

Justyna Pordzik
Niemcy

Nagroda specjalna
Studentka IV roku na II Wydziale Lekarskim, Oddział Nauczania w Języku Angielskim, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Yasser Faraj
Arabia Saudyjska

Nagroda specjalna
Student V roku na Wydziale Lekarskim, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy Konkursu

Kapituła Konkursu

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż.
Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Przewodniczący Kapituły

Arkadiusz Mężyk

Prof. dr hab.
Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej

Bianka Siwińska

Dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Michał Gajda

Michał Gajda

Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

Ariel Wojciechowski

Tomasz Tokarski

Przewodniczący Parlamentu
Studentów RP

Galeria 2018

FINAŁ KONKURSU INTERSTUDENT 2018

Regulamin VII edycji konkursu
INTERSTUDENT 2018

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 15 grudnia 2017. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2018".

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 29 stycznia 2018 w Gliwicach podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach ; survie-fr.info; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

survie-fr.info/interstudent

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17


Anna Wdowińska
tel. 22 628 24 07, w. 40
[email protected]
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 24 07, w. 31
[email protected]
Julia Łysik
tel. 22 628 24 07, w. 15
[email protected]

Poprzednie edycje

2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009

profvest.com

http://profvest.com/2018/11/coincapitaltrade-hyip-otzivi-obzor.html