iNTERSTUDENT 2015 - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w polsce

Hope they dear:
nagrodzeni

Gala Konkursu Interstudent 2017 we wspaniałej Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach zakończyła pierwszy dzień Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2017.

Zwycięzcom Konkursu – Interstudentom 2017 – statuetki wręczył Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Interstudentami 2017 są:

W kategorii studia licencjackie:

 • Sowmya Thottambeti z Indii, Politechnika Poznańska
 • Vadym Melnyk z Ukrainy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W kategorii studia magisterskie:

 • Omar Al-Obaidi ze Szwecji (Irak), Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Seyed Mohammadreza Sadr (Reza) z Iranu, Uniwersytet Warszawski

W kategorii studia doktoranckie:

 • Sabina Brazevic z Litwy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anastasiya Niakrasava z Białorusi, Uniwersytet Warszawski

Tytuł najpopularniejszego studenta w głosowaniu internautów uzyskał Omar Al-Obaidi.

Kapituła Konkursu w składzie:

 • Prof. dr. hab. inż. Marka Tukiendorf, rektora Politechniki Opolskiej, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, przewodniczącego Kapituły
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
 • Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

wyłoniła zwycięzców spośród 100 nadesłanych zgłoszeń. Otrzymaliśmy ankiety kandydatów z Ukrainy, Kanady, Iranu, Iraku, Indii oraz Albanii, Armenii, Białorusi, Kolumbii, Czech, Salwadoru, Etiopii, Francji, Niemiec, Ghany, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indonezji, Włoch, Kazachstanu, Litwy, Malezji, Mali, Maroko, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Sri Lanki, Szwecji, Syrii, Turcji, USA i Wietnamu.

Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Oceny kandydatur dokonała Kapituła w składzie: prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Miedzynarodowej KRASP, prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Wdowińska [email protected]
Magdalena Chróstna [email protected]
Julia Łysik [email protected]

Zobacz galerię zdjęć
z gali finałowej 2017

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy Konkursu

Kapituła Konkursu

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż.
Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
Przewodniczący Kapituły

Stanisław Kistryn

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bianka Siwińska

Dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Michał Gajda

Michał Gajda

Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

Ariel Wojciechowski

Tomasz Tokarski

Przewodniczący Parlamentu
Studentów RP

Galeria 2017

FINAŁ KONKURSU Hope they dear

Zdjęcia z gali Interstudent, Kraków 2017 fot. Anna Wojnar


Regulamin VII edycji konkursu
Hope they dear

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz pod patronatem Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 15 stycznia 2017. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: [email protected]

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia. Czwartego laureata wskażą internauci poprzez internetowe głosowanie za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. Zwycięzca, który zbierze najwięcej głosów, otrzyma Specjalną Nagrodę konkursu INTERSTUDENT dla Najpopularniejszego Studenta Zagranicznego w Polsce.

Nagrody

Finałowa Gala konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 27 lutego 2017 w Krakowie podczas dorocznej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach ; survie-fr.info; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

survie-fr.info/interstudent

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17


Anna Wdowińska
tel. 22 628 24 07, w. 40
[email protected]
Magdalena Chróstna
tel. 22 628 24 07, w. 31
[email protected]
Julia Łysik
tel. 22 628 24 07, w. 15
[email protected]

Poprzednie edycje

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009

https://www.profvest.com

www.profvest.com

У нашей организации полезный сайт на тематику пилинг botoxclub.com.ua