Szkolenia otwarte

Obsługa studentów cudzoziemców w świetle nowej ustawy

8 lutego 2019 Warszawa

Celem szkolenia jest poznanie wiedzy potrzebnej do obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość w świetle najnowszych zmian w prawodawstwie, w tym ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 20 lipca 2018 r. 

Czytaj więcej...

Planowane szkolenia

Marketing po uniwersytecku: siła storytellingu i o tym jak strategicznie opowiedzieć i sprzedać historię uczelni
- 12 grudnia 2018 r. Warszawa - więcej...

Internationalization strategy development – a new perspective
- 21 lutego 2019 r. Warszawa - więcej...

Wspólne międzynarodowe studia doktoranckie
- 11 marca 2019 r.

Wspólne studia i dyplomy – wymogi formalne i działania praktyczne

26 kwietnia 2019. Warszawa

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z uruchomieniem i prowadzeniem programu kształcenia we współpracy z partnerami z zagranicy, po ukończeniu którego, absolwent uzyskuje wspólny, podwójny lub wielokrotny dyplom. Program szkolenia obejmuje problem całościowo – dotyka zarówno zagadnień związanych z przygotowaniem wspólnego programu kształcenia, jak i tych dotyczących jego realizacji. Uczestnikom przybliżone zostaną zagadnienia formalnoprawne, a także praktyczne aspekty realizacji międzynarodowych studiów wspólnych.

Czytaj więcej...

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"

https://www.profvest.com

http://pillsbank.net

profvest.com/