Zespół

Władysław Wieczorek

Profesor nauk chemicznych, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2008-2016, dziekan Wydziału Chemicznego PW w latach 2002-2008 oraz od 2016. Stypendysta na Uniwersytecie w Guelph (Kanada) w ramach programu „NATO International Postdoctoral Fellow”. Brał udział w pracach nad projektem „Suplement do dyplomu”, koordynowanym przez MEN. Koordynator wspólnych studiów EMJMD „Materials for Energy Storage and Conversion +” (MECS) na Politechnice Warszawskiej.

Organizatorzy

Akademia Internacjonalizacji uruchomiona została w ramach programu "Study in Poland"

prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną "Perspektywy"

платья для девочек

http://profvest.com/